ఈ ఇంపార్టెంట్ డయాబెటిస్ టెస్ట్ గురించి మీకు తెలుసా? Diabetes Test That Everyone Must Know About


In this video, I will explain about a very important test for diabetes that everyone should know. This is the C-peptide test. It indicates the amount of insulin your pancreas is producing to carry glucose to your cells. Someone with normal levels of blood glucose and normal Hba1c may have high levels of C-peptide and this indicates that he is having insulin resistance and that it is time to take care of him. Someone with type 2 diabetes may have lower levels of C-peptide and that indicates malfunction of the pancreas due to the death of beta cells inside the pancreas due to overwork. This test is very important and, depending on the results, a pre-diabetic can take the necessary precautions to stop progressing and become a type 2 diabetic and a type 2 diabetic can start taking insulin if he finds a decrease in insulin production in the pancreas.

You may be interested in the following videos of mine:

How to prevent and reverse diabetes? డయాబెటిస్ రాకుండా ఏం చేయాలి?:

హార్ట్ అటాక్ ఎందుకు వస్తుంది? How to avoid heart attack

ఎవరికీ తెలియని అద్భుతమైన డయాబెటిస్ చికిత్స? Revert diabetes permanently with this treatment:

Definitive guide for delayed aging? ముసలితనాన్ని వాయిదా వేయడం ఎలా?:

Complete guide for the health of the thyroid:

Healthy cooking videos:
ని ఇలా వండితే పూర్తి | The best way to cook fish for better health:

వయస్సును తగ్గించే బోన్ బ్రాత్ | తయారీ విధానం | How to prepare the broth of bones | The best anti-aging food:

ఆరోగ్యకరమైన డయాబెటిస్ వంటకం | Diabetic recipe of mixed vegetables:

Resignation:
The information I give you in this video is for informational purposes only. I do not recommend self-diagnosis or self-treatment based on my advice. I am not a health professional. I am a passionate fitness enthusiast. Always consult a doctor before making changes in your training routines, diet or supplements. I am not responsible for damages, losses or injuries suffered as a result of your reliance on the information contained in this video.

Video credits to Ravi Vide YouTube channel

 • Your reaction?
  Angry Angry
  0
  Angry
  Lol Lol
  0
  Lol
  Love It! Love It!
  0
  Love It!
  Nice Nice
  0
  Nice
  Now I Know Now I Know
  0
  Now I Know
  Sad Sad
  0
  Sad
  Surprised Surprised
  0
  Surprised
  Wow! Wow!
  0
  Wow!
  WTF WTF
  0
  WTF

  ఈ ఇంపార్టెంట్ డయాబెటిస్ టెస్ట్ గురించి మీకు తెలుసా? Diabetes Test That Everyone Must Know About

  log in

  reset password

  Back to
  log in